Pan Łukasz

Nauczyciel informatyki, nasz wspaniały Wychowawca.
Jest niezwykle wyrozumiały, przez co sporo przewinień
uszło nam na... no w każdym bądź razie na wilgotno.